top of page

בית של מותגים בריאים לכל המשפחה.

WHAT

WHAT
WE

אנחנו חושבים מותג. מייצרים נראות. מגדילים חשיפה. הופכים רעיון למציאות.
ותמיד נמצאים שם כשצריך אותנו. זה מה שמניע אותנו. זו LIGRAF

WE

WHERE
WHO

WHO

לנו ב- LIGRAF יותר מ-20 שנה של למידה והבנה של מותגים, תערוכות ומרחבים מעוצבים עבור חברות טכנולוגיות, מוסדות פיננסיים, מוסדות בריאות, חברות קמעונאיות ועוד. עבודה משותפת עם מעצבים, אדריכלים, ואנשי שייוק, תוך שיתוף בידע ובנסיון. עם הקשבה ומחויבת לפרויקט שלך. אתה ואנחנו.