top of page

ישנם שלושה סוגים של ארגזי תאורה: 1. ארגז פריימלס המיועד  נאי פנים, בעיקר לחניות שלט מודולרי ניתן להחליף לות את המידע   המוצג בשלט.  2. ארגז פרנפלקס , מיעוד לתנאי חוץ, או לגדלים מיוחדים בהם אין פתרון בפרספקס.  

ארגז פרספקס מיועד לתנאי חוץ ולתנאי לפנים ניתן להחליף בקלות את המידע המוצג בשלט. 

bottom of page