top of page

ב - LIGRAF אנו מפיקים שילוט לעסקים שמלווה, מנחה ומשפר את החוויה ואת ההבנה במרחב. אנו פועלים ליצירת זרימה חכמה בין אזורים שונים, הן בפנים והן בחוץ, המאפשרת מעבר חלק מהמרחב הציבורי אל הפרטי. 
אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות ושיטות מתקדמות בתחום השילוט לעסקים להגדלת הנראות, הכוונת נגישות, עיצוב ומיתוג המרחב.

שילוט נגישות מיעוד להכוונת וסימון מיקום של שרותים, מעליות ומעלונים לבעלי מוגבלויות. 

bottom of page