Check Point

חברת האבטחה הישראלית המצליחה בעולם בחרה בליגרף כשותף להקמה של כנסי גיוס העובדים באוניברסיטאות השונות בישראל. הקמת ביתנים מטראס מסיבי לתנאי חוץ והדפסה על גבי רשת מש יחדוית באיכות מדהימה.