Mazor

פרויקט בינלאומי עם חברת הרובוטיקה הרפואית MAZOR נתבקשנו להכין מספר חלופות לשטחים שונים של ביתנים בכנסים ותערוכות כלל מתן פתרון ל10 ביתנים מודלארים על בסיס מערכת הEGO. הביתנים הוקמו על ידי עובדי החברה ביותר מעשרים נקודות ברחבי ארה"ב.