מדיקה מרכזים רפואים

מדיקה מרכזים רפאוים רמת החייל

חמש קומות + חניון ושילוט חיצוני 

עיצוב שילוט אם דיירט

ביצוע חברת LIGRAF

אדריכל : יובל כנען