Wall Street

מיתוג סניפי החברה בפריסה ארצית. בנית תבנית לוגו מיוחדות, מיתוג דלפקי קבלה חיפוי קירות שילוט חדרים בשיטה יחידות חיפוי חדרי זכוכית וכל זאת תוך שמירה על שפה נקיה והטמעת מיתוג החברה.